Stichting Het Haagsche Genootschap


Onderzoeker Margreet Moesker stelt zich voor

“Education is the most powerful weapon to change the world”. Deze quote van Mandela kreeg ik van een jongere tijdens mijn veldwerk in Zuid-Afrika. Echter, wat houdt dit onderwijs in en staat dit gelijk aan ‘leren’? In mijn loopbaan tot nu toe is het leren en de ontwikkeling van jongeren -in diverse culturen en contexten- een rode draad geweest, met specifiek de focus op de kracht en potentie van jongeren die zich in ‘in between’ plaatsen bevinden.

Tijdens mijn bachelor Taal- en Cultuurstudies, Genderstudies (Universiteit Utrecht), deed ik onderzoek naar de toekomstdromen van Marokkaanse tienermeisjes in Nederland. Voor mijn master Culturele Antropologie; Sustainable Citizenship (Universiteit Utrecht), heb ik onderzoek gedaan naar de potentie en veerkracht van straatjongeren in Zuid-Afrika. Daarna heb ik een jaar als docent Nederlands op een middelbare school gewerkt. Hier groeide mijn fascinatie over ‘leren’ en het huidige onderwijssysteem. In gesprekken met leerlingen ontdekte ik dat onderwijs en leren zoveel meer is dan de tijd die ze doorbrengen in het klaslokaal en dat digitale media een steeds grotere rol krijgen in hun vormingsproces. Ik wilde mij verder verdiepen in deze thematiek en voor mijn tweede master Mediastudies; Research & Redactie voor Audiovisuele Media, heb ik mijzelf gespecialiseerd in het maken van jeugdmedia. Vervolgens heb ik een aantal jaar als researcher en redacteur gewerkt voor jeugdtelevisieprogramma’s Het Klokhuis en NOS Jeugdjournaal en was ik als hogeschool docent werkzaam op een pabo als studie- en onderzoeksbegeleider.

In dit onderzoeksproject komen deze verschillende interesses samen. Als voormalig docent en redacteur/researcher voor jeugdtelevisieprogramma’s heb ik in de interacties met jongeren ondervonden dat wat in onderzoek en in de school wordt gezien als ‘leren’ of ‘vorming’ en wat jongeren zelf ervaren als ‘leren’ of ‘vorming’ niet altijd overeenkomt. Ik kijk er naar uit om onder supervisie van- en in samenwerking met Mariëtte de Haan de activiteiten van jongeren te onderzoeken die zij zelf ondernemen in digitale werelden. Ik wil daarbij onder meer antwoord krijgen op de vraag hoe jongeren zich in die digitale werelden vormen, zingeving ervaren en hoe zich dat verhoudt tot de wetenschappelijke theorieën over vorming. Jongeren hebben veel potentie in deze periode van constante technologische ontwikkeling en een samenleving waarin digitale media niet meer weg te denken zijn. Mijns inziens is het van groot belang om naar de jongeren - ‘digitale experts’- zelf te luisteren, om op deze manier meer kennis te krijgen over hun participatie in digitale werelden, op welke manier zij hun vormingsproces in de hand nemen en in hoeverre dit verschilt van hun offline educatie activiteiten. Om op deze manier, in samenwerking met deze jongeren, meer kennis te creëren over hoe zij leren en zichzelf ontwikkelen in digitale werelden en mogelijk ideeën over leren en onderwijs te re-conceptualiseren.