Stichting Het Haagsche Genootschap


Bestuurssamenstelling:

Dr. P.W.J.L. (Paul) Gerretsen
Voorzitter 

Drs. M.E. (Ria) Reul-Verlaan
Secretaris

Prof.dr. (Cok) Bakker
Penningmeester      

Ds. M.R. (Margreet) Klokke
LidDhr. B. (Bart) van der Meer
Lid