Activiteiten

De Stichting Het Haagsche Genootschap heeft in de afgelopen jaren de volgende activiteiten ontplooid:

  1. Het HG heeft de bezetting van bijzondere leerstoel sociaalaffectieve vorming aan de Universiteit van Utrecht door prof. dr. Mariette de Haan wederom mogelijk gemaakt.
  2. Het HG heeft zich in principe garant gesteld gedurende een periode van vier jaar voor een promotieonderzoek naar het gebruik van social media onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs dat plaats vindt onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Mariette den Haan. Het is het vervolg van het vooronderzoek dat in 2014 onder auspiciën van het HG heeft plaatsgevonden in samenwerking de stichting Tijmstra te Den Haag (zie verder hieronder onder nieuwe activiteiten).
  3. Het HG heeft een subsidie verleend aan de Stichting Kloosterkerk te Den Haag ter verdere ontwikkeling van een project voor een interactieve wijze kennismaking met van bijbelverhalen voor jonge kinderen

Nieuwe activiteiten vanaf 2018-2019 - promotie-onderzoek

Vorming van jongeren, een steeds spannend en ingrijpend gebeuren………..

  • Met ingang van het academisch jaar 2018-2019 start onder auspiciën van prof. dr. Mariette de Haan, bijzonder hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit Utrecht vanwege Het Haagsche Genootschap, een meerjarig promotieonderzoek naar ‘Het leren van de toekomst en de rol van digitale media daarin’. Het Haagsche Genootschap heeft als doelstelling het bevorderen van een open en kritische levenshouding. De basis daarvoor wordt reeds vroeg in de jeugd gelegd. Daarom richt het HG zich bijzonder op vorming en onderwijs en stelt het bestuur zelf belangrijke thema’s aan de orde of ondersteunt initiatieven van anderen op dit terrein.
    Hoe verloopt de vorming van jongeren in de nabije toekomst? Welke rol spelen de digitale media daarin en hoe wordt belangrijke kennis van vorige generaties gebruikt bij de vorming van jonge mensen? Deze vragen waren voor het Haagsche Genootschap zo belangrijk dat het bestuur van de Stichting, samen met het bestuur van het Tymstrafonds, in nauw overleg met prof. De Haan een vooronderzoek liet uitvoeren naar de haalbaarheid van een wetenschappelijk onderzoek naar deze thematiek.
    Het resultaat is een uitgewerkte onderzoeksopzet en de bestuurlijke toestemming en facilitering om het promotieonderzoek uit te voeren. Het Haagsche Genootschap heeft zich garant gesteld voor de financiering van het project en overlegt met enkele andere fondsen over de mogelijkheden en wenselijkheid van co-financiering. Elders op deze site vindt u de onderzoeksbeschrijving en stelt onderzoekster Zowi Vermeire MA zich voor.
  • Samenstelling van de projectgroep: promotor: Prof. M.J. de Haan, co-promotor: Prof. dr. Sanne Akkerman - Universiteit Utrecht; onderzoeker Z. Vermeire MA

activiteiten kalenderjaar 2021