Welkom

op de website van de Stichting Het Haagsche Genootschap

Het Haagsche Genootschap wil vanuit zijn achtergrond in het vrijzinnig protestantisme bijdragen aan een levenshouding waarin kritisch denken samengaat met tolerantie en respect voor anderen in de hedendaagse samenleving.

Goed nieuws!

Investeren is de moeite waard !

Het Haagsche Genootschap heeft de afgelopen tien jaar een bijzondere leerstoel in de pedagogiek gehad. De laatste jaren heeft Professor Dr. Mariëtte de Haan deze leerstoel bezet. Ze heeft enthousiast en heel gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar sociaal-affectieve vorming van jongeren in een samenleving, die steeds meer diversiteit vertoont.

In het afgelopen jaar is een onderzoeksopzet gereed gekomen, waarin de wijze van kennis verzamelen en leren bij de huidige jonge generatie in het digitale domein wordt onderzocht. U kunt daar elders op onze website meer gedetailleerd over lezen (onder activiteiten en meer specifiek onder promotie-onderzoek).

Eind 2017 is de termijn van professor De Haan op de bijzondere leerstoel geëindigd.

Het verheugt ons zeer dat de Universiteit van Utrecht haar bijzonder hoogleraarschap omzet in een gewoon hoogleraarschap in de Sociale en Interculturele Pedagogiek. Dat betekent grote waardering voor wat zij in de afgelopen 10 jaar heeft gedaan als bijzonder hoogleraar.

En het Haagsche Genootschap blijft investeren in de toekomst.