Stichting Het Haagsche Genootschap


Welkom

op de website van de Stichting Het Haagsche Genootschap

Het Haagsche Genootschap wil vanuit zijn achtergrond in het vrijzinnig protestantisme bijdragen aan een levenshouding waarin kritisch denken samengaat met tolerantie en respect voor anderen in de hedendaagse samenleving.